Modeller

Modeller är en förutsättning för framställning av formar som används för att tillverka de slutgiltiga produkterna. Därför är det ytterst viktigt att modellens utförande är av hög kvalitet. För att framställa en modell bygger man ett ramverk av trä och en råmodell av skumpolystyrol enligt vilken CNC-fräsbordet fräsar ut en motsvarande modell. Detta sker automatiskt enligt digitaliserade ritningar och processen styrs av operatören av CNC-anordningen. Modellen spacklas, fräses en gång till, slipas och poleras.

 

Modeller av hög kvalitet möjliggör att framställa en perfekt form. Vi anser att hög kvalitet av slutresultatet är av största vikt. Därför använder vi den senaste teknologin med ett 5-axligt CNC-fräsbord vid framställning av modeller.
Framställning av en båtmodell med CNC-styrt fräsbord

Spackling av modellen med hjälp av en CNC-anordning